;
Меню
Профил
Език

Категории продукти

Полезно

Гаранционни условия

"ФЛАГ АПЕКС" ООД  предоставя обичайна гаранция за качество и надеждност

на всички LED осветители и захранвания за битова употреба

за срок от 24 месеца от датата на продажбата за физически лица

и 12 месеца за юридически лица,

освен  в случаите, когато е договорено друго.

Предоставената от нас гаранция към дистрибутори и търговци на дребно се разпростира и върху техните клиенти непряко

-при представяне на регистър на рекламациите.

 

Гаранцията е валидна при представяне на търговски документ, удостоверяващ покупката -касова бележка или фактура,

и оригиналната опаковка на продукта със  стикер и сериен номер, който го идентифицира.

 

Ако, клиентът не представи цитираните документи, той губи гаранцията.

 

Доставчикът (продавачът)или техни оторизирани сервизи отстраняват възникналия проблем или заменят рекламираната стока със същата или близка по технически параметри друга такава в срок от 14 работни дни от постъпването на стоката в сервиза/магазина на фирмата.

Ако се налага по-дълъг срок,то гаранцията се удължава с толкова дни, колкото трае възмездяването на клиента, минус 7 дни. 

 

Дефектирането на стока не е основание за гаранционна замяна.

 

Замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отремонтиране на дефекта по преценка на Доставчика или производителя.

Първоначалният гаранционен срок се запазва, независимо от това, дали стоката е била ремонтирана или заменена. 

 

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за загуба на печалба или последвали загуби и щети вследствие дефектирало изделие

.

Разходите и рисковете при транспортирането за връщането и подмяната са за сметка на купувача!

 

Гаранцията не е валидна:

  • при повреди или външно въздействие върху продукта на вода, разтворители, агресивни химикали,
  • механични удари,  висока температура,промени  в мрежовото захранване, статично електричество, излагане на преки слънчеви лъчи и други,без значение дали продукта е бил включван или не.
  • при неспазване на предписания режим на монтаж и експлоатация.
  • при намеса от страна на клиента  или трето лице в схемата на продукта,промяна на параметри и външен вид, вкл. прерязани или сменени захранващи кабели.
  • при несъобразяване с предписания клас на защита и съхранение, при експлоатация в агресивни среди.
  • при монтаж на осветителите и захранванията от неупълномощени от нас или неквалифицирани лица, в случаите, когато се оразмеряват и монтират токови кръгове и инсталации със светодиодно осветление.
  • при транспортни дефекти и нарушена цялост на стоката-счупено стъкло,пробит или спукан корпус, прерязани или сменени захранващи кабели, в случай че няма констативен протокол, съставен от куриера, доставящ пратката  или дефектът не установен в търговския обект в присъствието на наш служител

 

 

Всички върнати стоки се инспектират и тестват от технически вещо лице за автентичност и възможни дефекти.

ФЛАГ АПЕКС запазва правото си да откаже ремонт, компенсация, замяна или връщане на сума при липса на основание за рекламация.

Ползвайте ОРС в случай, че имате нужда от помощ при възникнали спорове.