Меню
Профил
Език

Категории продукти

Полезно

Вижте всички статии

Указания за монтаж и експлоатация на импулсни захранващи устройства

Указания за монтаж и  експлоатация на импулсни захранващи устройства

Захранванията са предназначени основно за светодиодни осветители (LED ленти и др.) 

Те преобразуват стандартно променливо мрежово напрежение (~230V AC) в постоянно стабилизирано изходящо напрежение 5V, 12V, 24V или 48V DC (в зависимост от модела).

Подходящи за експлоатация 10 - 12 часа дневно.

Законовата гаранция е за производствени дефекти и не важи при претоварване на захранванията (непрекъснат цикъл на  работа и ел.товар над 80% от номинала), както и за повреди причинени от неправилен монтаж и експлоатация в среда причиняваща необичайно износване.

 

Монтажът трябва задължително да се извърши от квалифициран електротехник.

  1. Преди да пристъпите към монтаж,запознайте се с конкретните параметри и предписания за продукта (входно и изходно напрежение,  мощност, клас на защита от вода и прах IP и т.н.), отбелязани  на опаковката и / или върху самия продукт .
  2. Необходимо е да да ползвате продукта съгласно предписанията, като се съобразявате с посочените характеристики и ограничения.
  3. При монтаж или демонтаж, уверете се, че захранването в мрежата е изключено и продуктът не е под напрежение. Извършването на каквито и да било действия при включено напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток.
  4. Свържете изводите на изходящото правотоково  напрежение (5V, 12V или 24V),означени с „+”(червен кабел) и  „–” (черен кабел), към консуматора (светодиодния осветител, контролер, димер и т.н), спазвайки поляритета.

                                     

           

 

 

  1. Свържете захранващия кабел към контакта  или кабелните изводи  на входящото напрежение на захранващия блок, отбелязани с  L  (или кафяв кабел за фаза) , N(или син кабел за нула) и жълт за маса, към захранващия кабел от електрическата инсталация, спазвайки означенията    .
  2. Изолирайте добре връзките на кабелите срещу проникване на вода и за избягване на късо съединение .
  3. При  монтажа осигурете възможност за конвекция на въздуха около захранванващия блок с оглед неговото охлаждане и осигуряване нормални условия за неговата експлоатация.

ФЛАГ АПЕКС ООД не носи отговорност за щети, възникнали вследствие на неправилен монтаж и експлоатация.

Фирмата предоставя свободен достъп в публичното пространство (в сайта си и в магазинната мрежа) за повечето от възможните схемни решения, проспектни материали и паспорти за всички предлагани продукти, като предоставя и техническо съдействие.

При съмнение относно начина на свързване или ползване на продукта, обърнете се към наш представител.

Не рискувайте с неподходящи захранващи устройства, адаптери или неоразмерени токови схеми и неквалифициран монтаж, за да избегнете повреди, злополуки и загуба на гаранцията.

 

 

Изхвърляйте само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба електрооборудване.

 

     Настоящият продукт отговаря на изискванията на директиви:       

                                                                   (EMC) 2014/30/EU , (LVD) 2014/35/EU, (RoHS) 2011/65/EU                                              

 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари