;
Меню
Профил
Език

Категории продукти

Полезно

Вижте всички статии

Осветлението-начин за оптимизиране на продажбите

Осветлението-начин за оптимизиране на продажбите

 

Осветлението на магазина е нещо естествено и необходимо. Основната задача на осветлението на магазините е да бъдат създадени благоприятни визуални условия за продавачите и купувачите, "да водят" купувача, като му показват правилния път в пространството на стоките, изгодно да представят на купувача необходимата му стока.

Освен това, светлината помага да се създаде атмосфера, предразполагаща към пазаруване. Удачно подбраното осветление е един от основните фактори за успешна работа на магазина. Познаването на потенциала на едни или други осветителни уреди е залог за правилния избор на оборудването.
Осветлението е различно. Въпреки многообразието, е прието системите за осветление да се разделят на три подсистеми:
Общо осветление - за осигуряване на видимост и задаване на тона и стила на цялото помещение;
Периметрално (кръгово) осветление - за оживяване на стените, вертикалните повърхности и за ориентация в големите търговски зали;
Акцентиращо осветление - отделяне на стоката от общата маса, а също така привличане на вниманието към определени детайли на дадената стока.
Общото (или основно) осветление го има във всички магазини, но най-голямо приложение намира в големите хранителни магазини, супермаркетите, където ролята на осветлението е да се покаже огромния асортимент на магазина и където времето за извършване на покупки е кратко. На практика то се реализира по два начина: с по-ярко осветление на щандовете, на рафтовете, на стоките в сравнение с приглушеното заобикалящо осветление на търговската площ, или равномерното осветяване на помещението с помощта на симетрично разположените осветителни уреди, което дава възможност да се прави разместване на търговското оборудване по всяко време и във всякакъв вариант. 
Кръговото осветление се среща значително по-рядко. Допълнителните осветителни уреди в този случай са разположени по периметъра на магазина и са определени, за да осветяват стените и другите вертикални повърхности. Често пъти функцията на периметралното осветление е да изпълнява ролята на рекламни лайтбоксове, вградени в стените дисплеи или осветени стокови експозиции. В извънработно време кръговото осветление изпълнява ролята на дежурно осветление (ако такова не е предвидено) и понякога остава включено за през нощта. Затова то се реализира въз основа на дълготрайните спестяващи енергия технологии и се използват луминесцентни или компактни луминесцентни лампи.
Акцентиращото осветление привлича вниманието на купувача към определена стока. Например, мостри на нови колекции от дрехи, намиращи се в централната част на магазина, могат да бъдат осветени по-интензивно. Това се постига с използването на прожекторно оборудване или специални лампи с огледално отражение и изисква постоянна настройка на насочването на светлината. Във връзка с честата смяна на изложените стоки в търговската зала се използват прожектори. Като алтернатива са регулиращите се осветителни уреди (downlights) с рефлекторни и халогенни лампи, равномерно разположени на тавана. Всички тези светещи тела трябва да бъдат монтирани така, че стоките да не се окажат в сенчестата зона от гледна точка на купувача. Обикновено акцентиращото осветление дава максимално качествена светлина, но едновременно е най-изгодно и дълготрайно от към използване на енергия. 

Как да изберем и да не сбъркаме
Изборът на оборудване за осветителната система или оценяването на съществуващата такава се прави по два критерия: по ефективност (т.е. способността на оборудването да изпълнява неговите функции: да акцентира вниманието на купувачите, да създава общ фон, атмосфера и имидж на магазина) и по икономичност. Под икономичност се разбира не само ниското енергопотребление и началните разходи за подмяна на лампите, но и общото обслужване на системата за осветление.
Основните показатели за ефективност на оборудването за осветление са качеството и количеството на светлината. Качеството се определя от предаването от страна на цветовете цветността на светлинното излъчване, а също така и липсата на заслепяващ ефект и други негативни ефекти.

За качеството на светлината
Индексът на предаване на цветове (Ra или CRI - Color Rendering Index) е способността на осветлението да предаде истинския цвят на предмета. При избора на лампи е важно да се уточнят възможните ефекти на оттенъци на светлината, тоест това, как различните видове източници на светлина предават цвета на едни или други стоки. Различните лампи могат да дават различна светлина, като засилват едни цветове и намаляват други. Халогенните лампи и нагряващите се лампи имат максимален индекс на предаване на цветовете 100, тъй като се смята, че те дават 100% предаването на цветовете и не изопачават цвета на стоката. Въпреки това, доста купувачи правилно забелязват, че нагряващите лампи имат жълтеникав оттенък и затова се използват халогенни лампи, имащи по-бяла светлина. Индексите на предаването на цветовете на другите видове лампи са посочени по-долу:


  • на стандартните луминесцентни - до 75;

  • на луминесцентните лампи с 3-редов луминоформ - до 85;

  • на луминесцентните лампи с 5-редов луминоформ - повече от 90;

  • на металохалогенни - 70-90.

 

Най-пълно на съвременните изисквания за общо осветление отговарят компактно-луминесцентните лампи с 3-редов луминоформ. Предаване на цветове повече от 80 е необходимо тогава, когато определена цветова комбинация има голямо значение за решаването на съвършеността на покупката. Например, високото предаване на цветове има важно значение в магазините, продаващи месо, риба, зеленчуци. Светлината на лампите с ниско предаване на цветове може силно да промени цвета на продуктите, като им придаде неестествен оттенък, който ще подплаши купувача. На щандовете за самообслужване, където решението за покупката се взема въз основа на външния вид на опаковката, при недостатъчно високо качество на осветлението, ярките цветове могат да останат незабелязани от купувача. Не по-малко значение има високият индекс на предаване на цветове в магазините, предлагащи облекло.
Нивото на осветеност зависи от активността на купувачите (виж таблицата на страница 77).
Оттенъкът на светлината трябва да се определя като функция на цветността на източниците на светлина. Цветността на лампите (ССТ - Correlated Color Temperature - цветова температура) се измерва в градуси по Келвин. При различните видове лампи цветността се различава. Цветовата температура на свръхтоплия нюанс е равен примерно на 2700К, на топлия - 3000К, на белия - 3500К, на хладния - 4000К, „дневната светлина” има температура около 6000К.
От оттенъка на светлината зависи атмосферата в търговската зала. Меките топли тонове на светлината се асоциират с неформалната, интимна обстановка, докато студените оттенъци засилват агресията, провокиращата страна на визуалния образ на магазина. Затова изборът на едно или друго ниво на цветност зависи преди всичко от вида магазин, тъй като за различните видове има свои предпочитания за цветността. Например, хранителните магазини се препоръчва да използват топли цветове, които придават по-привлекателен вид на продуктите. Докато за осветяването на замразени продукти се използват по-студени оттенъци. Облеклото, бельото трябва да се осветява със светлина с топли тонове, тъй като те са по-близо към онези условия, в които облеклото ще бъде носено. Студените оттенъци се препоръчва да се използват в автомобилните салони и магазините за битова техника. В магазините, предлагащи порцелан и кристал, студените нюанси са задължителни, тъй като подчертават техния блясък и белота. Важно е да се знае границата.
Осветеността (или количеството светлина на единица площ) зависи от площта на магазина, отдалечеността на стоката от източника на светлина и други фактори. Единият от подходите за неговото определяне, който широко се използва на Запад и в САЩ, е зависимостта от активността на купувачите в магазините (броя на покупките за единица време, времето за вземане на решение за закупуване и т.п.). Колкото повече време се изисква за вземане на решение за покупката (например, в бижутерски магазин), толкова по-приглушено трябва да бъде общото осветление, създаващо интимна атмосфера, която позволява на купувача да остане повече време на щанда, без да привлича внимание. Като противоположност, за избора на плодове в супермаркета се губят броени секунди. Затова е важно те да бъдат представени в най-добра светлина и пътеката до щанда да бъде добре осветена. По този начин нивото на осветеност също е различно за щандовете и пътеките. 
За отделянето на отделни стоки на витрината съгласно нормите, акцентиращото осветление трябва да превъзхожда заобикалящото 3 пъти, по западните - 5 пъти и повече. За отворените витрини на магазините се препоръчва да се монтират от 3 до 5 пъти по-голяма осветеност на търговската площ в работните часове. За затворените витрини нивото на осветеност трябва да бъде увеличено в сравнение с околното осветление 4-6 пъти. В бутиците основното осветление е по-слабо, но голямо значение има акцентиращото. Освен бутиците, акцентиращото осветление се използва в бижутерските, винарските магазини и т.н.


Добрите лампи се използват по-дълго
Не по-малко важен въпрос при избора на оборудване е неговата цена. Инвеститорите ги вълнуват два аспекта на този въпрос: каква е началната стойност на оборудването, проектирането и монтажа и каква е стойността на експлоатацията му. За тях е желателно колкото се може по-рядко да се подменя осветителните тела и колкото се може по-малко да плащат за ток. При разглеждането като цяло експлоатационните разходи изцяло зависят от използваните източници на светлина.
Най-разпространените и най-евтините осветителни тела на пазара са нагряващите се лампи. Те светят средно 1-2хил. часа, но пък харчат най-малко ток и не предлагат избор на цвят.
В сравнение с тях халогенните лампи могат да бъдат по-миниатюрни и по-дълготрайни (2-6хил. часа), а също така харчат два пъти по-малко ток. Огледалните халогенни лампи предлагат голям избор на ширината на ъгъла на светлинния поток, което е важно при акцентиращото осветление. Те също така предлагат искрящ бял цвят, необходим за ефективното осветяване на стоките. Трябва да отбележим, че при горенето на халогенните лампи се отделя много топлина, а също така и ултравиолетова (UV) светлина, от което тъканите могат да горят като от слънцето, а пластмасата да пожълтява. Качествените халогенни лампи използват специално кварцово стъкло, отсичащо UV-частта на спектъра. Също така се използват специални технологии за преобразуване на част от топлината във видима светлина, за подържане на високо ниво на светлинен поток (при евтините халогенни лампи към края на срока на годност той се намалява до 60% от началния). При относително евтина стойност халогенните лампи са идеалния избор за осветяване на малки витрини и екрани.
При осветяването на витрините и на големите търговски площи халогенните лампи все повече са измествани от по-скъпите металохалогенни лампи. Техните основни предимства са в следното: значително голям срок на годност - 6-15 хил. часа; използваната енергия е два-три пъти по-малко, отколкото при халогенните лампи; по-голям избор на цветове.
Луминесцентните лампи са прекрасен избор за общо „заливащо” осветление в помещенията с таван, висок до 8 метра. Благодарение на размерите си, те могат да създадат „обливащ” ефект на осветяване на стените или тавана. Те имат добри енергоспестяващи качества и предлагат най-широк избор за цветове. Стандартните луминесцентни лампи ще светят 9хил. часа, лампите с 3-редов луминоформ - 15-20хил. часа. Срокът на експлоатация на компактните луминесцентни лампи е 10-15хил. часа. Луминесцентните лампи също така, както и металохалогенните, изискват използването на специални пускорегулиращи устройства. Прието е, че при използването на електронни устройства (за разлика от електромагнитните) може да се постигнат големи срокове на експлоатация на лампите.
Концепциите за привлекателно и ефективно осветление постоянно се променят. Но обикновено те следват тенденциите на съвременния дизайн и архитектурата на магазините. Едно от последните направления е зонирането на търговските площи с помощта на различни видове осветление. Щандовете, рафтовете и витрините се различават и се издигат с помощта на ярко акцентиращо осветление, докато по същото време приглушеното общо осветление има „тъмни петна”. Да се избегнат избере най-добрия вариант за осветеност на магазина е добре да се консултирате със специалист. Ще бъде приятно изненадани от разнообразието от решения, които ще ви бъдат предложени. Разбира се, ваша е последната дума.

 

http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2006-4/building-installations/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5_00216.html

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари