;
Меню
Профил
Език

Категории продукти

Полезно

Вижте всички статии

Общи указания за експлоатация на светодиодни осветители

Общи указания за експлоатация на светодиодни осветители

 

 

1. Светодиодните продукти са чувствителни и следва да се предпазват от електростатично напрежение,породено от околни материали - тъкани,мебели и уредите,с които работите.

2. LED осветителите и захранванията за тях се влияят силно от пренагряване на корпуса им над 60 градуса.

За да работят в нужния режим,  е необходимо да се осигурят необходимите условия за конвекция и циркулация на въздуха около осветителното тяло и захранването.Всички светодиодни продукти, които предлагаме, са предназначени за битова употреба

- до 4-5 часа в денононощие.Работата в непрекъснат режим, води до прегряване и скъсява драстично живота на диодите!

3.Светодиодните продукти зависят от правилното оразмеряване на токовите кръгове, проводниците и разстоянието до захранващото устройство. Ако имате колебания, консултирайте се със специалист по полупроводникова техника.

 

Флаг-Апекс ООД предлага продукти с дълъг експлоатационен живот и висока надеждност.

 

За повечето продукти гаранционния срок е определен на база данни от производителя за MTBF,

т.е.осреднено време за отказ на изследвания продукт.

Този параметър се измерва в часове и се получава по специална формула за всеки продукт .

MTBF дава представа за експлоатационния живот на продукта при нормална експлоатационна среда(влажност,вибрации,температура 25°С).

Той не отчита влиянието на агресивни среди, като повишена температура, влажност, запрашеност, агресивни химикали в течно или газообразно състояние, удари, облъчване с вредни лъчи и други.

 

Флаг-Апекс ООД предлага следните основни групи продукти:

Първа група светодиодни продукти- без вградени захранващи устройства

Mогат да се комбинират в различни схеми на свързване,които изискват различни захранващи устройства.

Тези продукти работят на постояннотоково(DC), стабилизирано захранване и не са съобразени за включване към други захранващи източници.

На всяка единична опаковка фирмата посочва необходимите електрически параметри

- номинално захранващо напрежение (във волтове V),

- номинален ток през продукта (в милиампери mА),

- номинална / максимална мощност (във ватове W),

както и потребителски оптически параметри, където това е възможно:

- светлинен поток(влумениLm), 

- производителност (в лумени на ват Lm/W),

- ъгъл на излъчване (в градуси°).

В тази група влизат:

-всички модели светодиодни модули на 12 V и 24 V DC;

-всички модели гъвкави ленти на 12 V DC и 24 V DC;                                  

-светодиодни лампи на цокъл MR16,  MR11,пури Т5 на 12V;

-светодиодни фонови осветители на 24 V DC;

-СД гъвкав НЕОН

-светодиодни осветители за вграждане в мебели,настилки и вода на 24V DC;

-контролери/димери/усилватели  за RGB и DMX 512 светодиодни контури на 12V DCили24V DC;

-светодиодни плочки, павета и декоративни осветители

 

Втора група светодиоднипродукти-с вградени стабилизирани захранващи устройства,

разчетени за конкретния продукт,което ги прави подходящи за включване в потребителската разпределителна мрежа

220V/50Hz.

В тази група влизат:

-лампите наконвенционаленцокъл-E14, E27, GU10 и T8;

-лампи за вграждане

- прожектори;

-улични осветители;

 

На всички Светодиодни(СД) продукти предназначени за включване към разпределителната мрежа е отбелязано на опаковката им  и/или на самия продукт конкретните параметри.

 

Трета група-импулсни захранващи устройства (switchable power supply).

 

В тази група влизат:

-стабилизатори на напрежение;

-стабилизатори(генератори) на ток;

 

Предлагат се в клас на безопасност IP20 - неводозащитени и IP67 - водозащитени.

 

Флаг-Апекс ООД предлага светодиодни продукти с различен клас на защита (IP).

Клиентът е длъжен да съобразява посочения клас и да ползва продукта съгласно предписанията.

Продукти с клас IP20 - IP64,са предназначени за ползване в закрити помещенияс нормална     влажност и не са подходящи за външен монтаж и приложения. При неспазване на изискванията за посочения клас, клиентът губи гаранцията.

Продуктите за външен монтаж и за вграждане във водни обеми са склас на безопaсностIP65- IP69.

Използването на продукти от този клас изисква всички връзки към и от продукта да са осъществени в изискванията за този клас.

Използвайте термо шлаух,силикон или други устойчиви на вода изолационни материали,непозволяващи проникването на вода и конденз до спойките и свръзките.Подсигурете входните и изходни отвори със силикон. При разглобяване и сглобяване на водоустойчиви продукти,внимателно възстановете реда и целостта на изолационните материали.

Повечето изолационни лепенки (изолирбанд) не притежават този клас на защита.

 

За всички групи е в сила изискването за осигуряване на конвекция при монтажа.

 

Поради многообразието от продукти и постоянното разширение на стоковата листа, е възможно да присъстват на пазара продукти неупоменати по-горе.Въпреки това те отговарят на груповите характеристики и необходимите обозначения.Ако случайно получите продукт без указани потребителски характеристики,позвънете в офиса или се свържете с магазина, откъдето сте закупили продукта, за да получите необходимите ви данни.

При съмнение относно начина на свързване или ползване на продукта се обърнете към наш представител.

Не рискувайтес неподходящи захранващи устройства,адаптери или неоразмерени токови схеми.

Освен,че ще повредите продукта ище загубите гаранцията,съществува опасност от злополуки.

 

Фирмата предоставя свободен достъп в публичното пространство (в сайта си и в магазинната мрежа) за повечето от възможните схемни решения, проспектни материали и паспорти за всичкипредлагани продукти.

При внимателно спазване на предписаните указания е възможно сами да реализирате различни приложения.

Фирмата носи ограничена отговорност по отношение на предлаганите продукти, предназначени за изработване на СД приложения, като обръща внимание на факта,

че те са насочени за ползване от лица познаващи законите на електрониката,могат да разпознават различните параметри и стойности и са в състояние да оразмеряват сами СД контури.

Правете разлика между електротехника и електроника."Майсторите",които са се занимавали с конвенционално осветление,окабелявали са крушки и контакти,често не са наясно с приложенията със СД продукти.

 

  Обадете ни се, за да Ви консултираме или да Ви насочим към хора с нужния опит.

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари